เทรดเดอร์

สิ่งที่เทรดเดอร์ควรรู้เกี่ยวกับ ดอลลาร์แคนาดา สกุลเงิน CAD   เทรดเดอร์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เป็นตัวเลือกที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักเก็งกำไร   ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีการเข้าถึงอย่างง่ายดาย เทรดเดอร์ทุกคนนั้นอยู่ในตลาดเดียวกัน และกำลังแข่งขันกับนักวิเคราะห์มืออาชีพหลายพันคน   รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ที่ทำงานให้กับธนาคารและกองทุนรายใหญ่   ในช่วงที่ผ่านมานั้น ได้มีการเปิดตัวโมเดลการวิเคราะห์ที่สามารถช่วยเทรดเดอร์ในการคาดการณ์แนวโน้มในการเทรดอย่างมากมาย ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ในปัจจุบันนั้นได้เปรียบอย่างมาก   ตลาด Forex ไม่ใช่ตลาดสำหรับผู้ที่ไม่มีการเตรียมตัว เทรดเดอร์ หรือนักลงทุนทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีการทำการบ้านมาอย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง   เทรดเดอร์จะต้องเข้าใจรากฐานทางเศรษฐกิจของสกุลเงินหลักในตลาดและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงิน   ดอลลาร์แคนาดา CAD สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา หรือ CAD เป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักและเป็นสกุลเงินสำรองอันดับที่ 6 หลังจากนั้นได้มีการนำระบบ Bretton Woods มาใช้   ประเทศแคนาดาได้ยอมให้สกุลเงินของตัวเองลอยตัวได้อย่างอิสระตั้งแต่ปี 1950 – 1962 จนกระทั่งสกุลเงินได้เสื่อมค่าลงเรื่อยๆ   แคนาดาได้มีการใช้อัตราคงที่จนถึงปีContinue Reading

วัคซีน ปอดอักเสบ

วัคซีน ปอดอักเสบ   รู้จักกับ วัคซีน ปอดอักเสบ เป็นวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ปอดอักเสบ เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส (Pneumococcus) ซึ่งในบางเคสของการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 (COVID-19) นั้น ยังเป็นผลมาจากไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น วัคซีนโรคปอดอักเสบ หรือ Pneumococcus Vaccine จึงเป็นหนึ่งในวัคซีนสำคัญที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 นอกเหนือจากวัคซีนโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่ประจำปี อันเนื่องมาจากโรคปอดอักเสบอาจจะก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าที่หลายคนคาดคิดไว้ ปัจจุบัน วัคซีนปอดอักเสบจะป้องกันเฉพาะเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส แม้จะป้องกันได้ไม่ครบทุกสายพันธุ์ แต่จะครอบคลุมสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยและก่อโรครุนแรงอยู่แล้ว โดยวัคซีนปอดอักเสบจะผลิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ตายแล้ว จึงไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในร่างกาย ชนิดของวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV13 หรือ วัคซีนป้องกันปอดอักเสชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์เป็นวัคซีนที่เกิดจากการจำแอนจิเจนของเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสไปจับกับโปรตีนพาหะชนิดหนึ่ง กระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันได้ดี และป้องกันโรคได้นานขึ้น ครอบคลุมปอดอักเสบทั้งชนิดไม่ลุกลามและชนิดลุกลาม แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไปContinue Reading