HKS ท่อไอเสีย

HKS ท่อไอเสีย – การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายไอเสีย สำหรับรถทั่วไป และรถยนต์ที่ มีสมรรถนะสูง แต่ยังคงคุณภาพเสียง หรือระดับ ของเสียง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ การผลิตรถยนต์นั้น เป็นไปไม่ได้เลย ในประวัติศาสตร์ อันยาวนาน ของการปรับแต่งระบบไอเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายไอเสีย จำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องขยาย ขนาดของท่อ ดังนั้นผล ที่ตามมาคือ เสียงที่ดังขึ้น ระบบไอเสีย ที่มีหม้อพักรูปทรง แบบปืนใหญ่ จะให้การเก็บ เสียงได้ดีกว่าหม้อพักแบบทรงรี การจะทำให้ เสียงที่ออกมา ลดลงได้นั้น จึงจำเป็นที่ จะต้องลดขนาด ของท่อตามไปด้วย 5 อาการบ่งบอกท่อไอเสียพัง 1.ท่อไอเสียสนิมจับ มีรอยแตก ควรหมั่น ทำความสะอาด ด้วยการเช็ด ท่อไอเสียรถ จะได้เห็นว่า สภาพท่อยังปกติ หรือมีรอย บุบพังไหม หากพบควรรีบ นำไปตรวจเช็กเพื่อContinue Reading